تماس باما

تلفن های دفتر کارخانه :
۰۲۱-۵۵۲۵۲۰۴۰
۰۲۱-۵۵۲۴۰۷۷۷
۰۲۱-۵۵۲۴۷۲۳۰
۰۲۱-۵۵۲۵۲۲۷۰
۰۲۱-۵۵۲۵۲۲۷۱

فکس :

55254290 021

تلفن همراه:

۰۹۹۰۱۵۷۳۷۸۹
۰۹۱۲۹۴۰۰۳۱۶
۰۹۱۲۹۴۰۰۳۱۷
09125990685

آدرس :

تهران بزرگراه آیت ا… سعیدی ، چهاردانگه ، خیابان شهید آهوان ، خیابان حبیبی عدل ، پلاک 69

مسیر یاب خود را انتخاب کنید